Otázka:

Ako mám napísať vetu Pracuje v regióne s/Stredného Slovenska?

Heslá:

stredné Slovensko

Odpoveď:

 Spojenie stredné Slovensko, ktorým sa pomenúva centrálna časť Slovenska, nie je vlastné meno a prídavné meno stredné sa píše s malým začiatočným písmenom. V takejto grafickej podobe sa toto spojenie uvádza pri hesle stredný aj v Krátkom slovníku slovenského jazyka (2003) a v Pravidlách slovenského pravopisu (2013), ktoré sú sprístupnené v elektronickej verzii na stránke Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV slovnik.juls.savba.sk. Aj vo vete Pracuje v regióne stredného Slovenska sa píše tvar prídavného mena s malým začiatočným písmenom.


Otázka z 16. 12. 2015 bola zodpovedaná dňa 16. 12. 2015

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu stredné Slovensko