Otázka:

V dome sme mali oznam, že voda bude odstavená od 24. júla (piatok) od 00:00 hod. Ako tomu treba rozumieť?

Heslá:

od polnoci, od 00.00, od 24.00

Odpoveď:

 

 

Otázku, s ktorou ste sa na nás obrátili, neriešia jazykové príručky ani slovenská technická norma STN 01 6910 Pravidlá písania a úpravy písomností. Na displeji digitálnych hodín neexistuje údaj 24:00, po 23:59 sa zobrazí údaj 00:00. Z jazykového hľadiska však možno polnoc ako časový údaj zapísať oboma spôsobmi: 24.00 aj 00.00. Prirodzene, čas po polnoci sa už zapisuje iba spôsobom 00.01 hod. (jedna minúta po polnoci), resp. 00:01.

            V praxi možno pozorovať tendenciu zapisovať čas polnoci ako 24.00 na konci časového rozpätia (napr. odstávka od 19.00 do 24.00 – t. j. od siedmej hodiny popoludní do polnoci) a s podobou 00.00 sa stretávame častejšie na začiatku rozpätia (napr. od 00.00 do 12.00 – t. j od polnoci do obeda). Aj časový údaj v spojení od 24. júla (piatok) 00:00 hod. možno chápať tak, že voda bude odstavená od začiatku 24. júla, t. j. od polnoci. Prirodzene, časový údaj bolo možné formulovať jednoznačnejšie, napríklad spojením od polnoci z 23. júla na 24. júla.


Otázka z 07. 12. 2015 bola zodpovedaná dňa 07. 12. 2015

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu od polnoci