Otázka:

Je výraz nastanie spisovný? Napríklad vo vetách bez nádeje na nastanie lepších časov, nastanie ticha po skončení školského roka si učiteľ vždy užíva alebo nastanie zimy ho neteší.

Heslá:

nastanie, nastatie

Odpoveď:

 

 

 

 

Slovesné podstatné meno sa tvorí zo základu trpného príčastia príponou -ie (napr. písať – písaný – písanie). Od slovesa stať sa, ako ani od jeho odvodených predponových  tvarov ako prestať, pristať („súhlasiť“), dostať, zostať, ostať sa v jazykovej praxi netvorí trpné príčastie ani slovesné podstatné meno. Preto aj v súvislosti so slovesom nastať považujeme tvorenie trpného príčastia a slovesného podstatného mena za neštandardné. Slovesné podstatné meno nastanie (ajv podobe nastatie) sa však v jazykovej praxi skutočne používa, ale iba v odbornej terminológii v spojeniach ako pravdepodobnosť nastania javu/situácie/poistnej udalosti. Spojenia ako bez nádeje na nastanie lepších časov, nastanie ticha po skončení školského roka si učiteľ vždy užíva či nastanie zimy ho neteší nepovažujeme zo štylistického hľadiska za vhodné a odporúčame Vám namiesto nich používať spojenia ako bez nádeje na príchod lepších čias/časov (alebo aj bez nádeje, že nastanú lepšie časy), ticho po skončení školského roka si učiteľ vždy užíva príchod zimy ho neteší.

 


Otázka z 07. 12. 2015 bola zodpovedaná dňa 07. 12. 2015

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu nastanie