Otázka:

Je správna veta Každý členský štát je povinný notifikovať Európskej komisii každú schému štátnej pomoci? Nemalo by tam byť ... je povinný notifikovať Európsku komisiu o každej schéme štátnej pomoci?

Heslá:

notifikovať

Odpoveď:

 

 

Sloveso notifikovať (niečo) s významom „úradne oznamovať, oznámiť, dávať, dať na vedomie“ sa viaže s datívom, t. j. notifikovať (niečo) niekomu/niečomu. Spojenie notifikovať (niečo) Európskej komisii vo vete Každý členský štát je povinný notifikovať Európskej komisii každú schému štátnej pomoci zodpovedá spisovnej slovenčine.


Otázka z 07. 12. 2015 bola zodpovedaná dňa 07. 12. 2015

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu notifikovať