Otázka:

Ako je genitív množného čísla podstatného mena mäta?

Heslá:

mäta, miat, päta, piat

Odpoveď:

 

 

Podstatné meno mäta sa skloňuje podľa vzoru žena. Genitív množného čísla podstatného mena mäta sa tvorí nulovou pádovou príponou a samohláska ä sa predlžuje na dvojhlásku ia, teda mäta – miat, takako päta – piat. Treba si však uvedomiť, že látkové podstatné meno mäta sa v jazykovej praxi používa spravidla v jednotnom čísle a množstvo sa vyjadruje spojeniami ako dve lyžičky mäty a vysadila som päť sadeníc mäty (nie päť miat).


Otázka z 07. 12. 2015 bola zodpovedaná dňa 07. 12. 2015

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu mäta