Otázka:

V Lidli mali akciu nazvanú retro týždeň. Podľa mňa je správne písať to spolu ako retrotýždeň.

Heslá:

retrotýždeň, retro týždeň, retro

Odpoveď:

 Zo spracovania prefixoidu retro- a prídavného mena retro2 v Slovníku cudzích slov (2005, dostupný je na www.slovnik.juls.savba.sk) je zrejmé, že rovnaký význam môžeme vyjadriť zloženým podstatným menom s prefixoidom retro- a s druhou časťou týždeň, t. j. retrotýždeň, aj určovacím skladom tvoreným prídavným menom retro a podstatným menom týždeň v podobe retro týždeň. Z jazykového hľadiska sú obe pomenovania utvorené správne.

 


Otázka z 04. 12. 2015 bola zodpovedaná dňa 04. 12. 2015

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu retrotýždeň