Otázka:

Píšem článok o Levoči. S akým začiatočným písmenom mám písať názvy radnica a levočská radnica?

Heslá:

radnica, levočská radnica, Radnica mesta Levoče

Odpoveď:

 

Samotné pomenovanie budovy mestskej správy radnica sa píše s malým začiatočným písmenom, aj keď je z kontextu zrejmé, o ktorú radnicu ide (v ktorom meste). S malým začiatočným písmenom Vám odporúčame písať aj spojenie levočská radnica. Za vlastné meno možno považovať spojenie Radnica mesta Levoče a písať ho ako jedinečné pomenovanie významnej stavby s veľkým začiatočným písmenom.


Otázka z 04. 12. 2015 bola zodpovedaná dňa 04. 12. 2015

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu radnica