Otázka:

Ako mám správne napísať spojenie ako jediný/í vám prinášame túto ponuku?

Heslá:

jediný, jediní

Odpoveď:

 

 

Vo vete Ako jediní vám prinášame túto ponuku sa číslovka jediní píše s mäkkým í. Číslovka jediný sa skloňuje rovnako ako prídavné mená podľa vzoru pekný a v nominatíve množného čísla má príponu , t. j. jediní. Keďže veta je formulovaná v množnom čísle my (= nevyjadrený podmet) prinášame (= prísudok), aj rozvíjajúci vetný člen ako jediní musí byť v množnom čísle (porov: ja ako jediný prinášam ale my ako jediní prinášame).


Otázka z 04. 12. 2015 bola zodpovedaná dňa 04. 12. 2015

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu jediný