Otázka:

Chceme dať synovi meno Darimir, ale na matrike žiadajú vyjadrenie z JÚĽŠ SAV, lebo vraj ide o nezvyčajné meno.

Heslá:

Darimir

Odpoveď:

 

 

V publikácii Vyberte si meno pre svoje dieťa, ktorej autormi sú jazykovedci Milan Majtán a Matej Považaj, sa uvádza iba niekoľko mien pochádzajúcich zo slovanského predkresťanského obdobia, ako Božislav, Horislav, Radimír, Radomír, Zvonimír, Dobroslav, Miloslav, Ľubomír, Slavomír, Borimír. Tieto mená sa bežne používajú aj v súčasnosti. V minulosti však existovalo podstatne viac podobne utvorených slovanských mien, ktoré sa používali aj na našom území, napr. Držimír, Nosomír, Chotemír, Ľutemír, Vitemír, Kolimír, Ladomír. Chorvátske rodné meno Darimir je takisto slovanského pôvodu a možno predpokladať, že ho používali aj naši predkovia. Keďže v slovanských zložených menách sa druhá časť -mír (s významom mier, resp. svet) píše s dlhým , aj rodné meno Darimír odporúčame zapísať do matriky v podobe s dlhým po m.


Otázka z 16. 03. 2015 bola zodpovedaná dňa 04. 12. 2015

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu Darimir