Otázka:

Je slovo bruchomluvec spisovný výraz? Ak nie, ako sa nazýva človek, ktorý dokáže hovoriť so zatvorenými ústami?

Heslá:

bruchomluvec, bruchovravec

Odpoveď:

 

 

V Krátkom slovníku slovenského jazyka (2003), v Pravidlách slovenského pravopisu (2013) aj v 1. zväzku najnovšieho Slovníka súčasného slovenského jazyka (2006) sa uvádza pomenovanie človeka, ktorý vie hovoriť bez pohybov úst, v podobe bruchovravec, o čom sa môžete presvedčiť na stránke Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV slovniky.juls.savba.sk. Slovo bruchomluvec, ktoré sa dnes hodnotí ako čechizmus, nájdete iba v starom 6-zväzkovom Slovníku slovenského jazyka, ktorý vychádzal v rokoch 1959 – 1968.


Otázka z 27. 10. 2015 bola zodpovedaná dňa 04. 12. 2015

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu bruchomluvec