Otázka:

S akým začiatočným písmenom sa píše slovo splnomocnenec v spojení splnomocnenec vlády SR pre prípravu predsedníctva SR v Rade EÚ?

Heslá:

splnomocnenec

Odpoveď:

 

 

Názvy funkcií nie sú vlastné mená a píšu sa s malým začiatočným písmenom, t. j. splnomocnenec vlády SR pre prípravu predsedníctva SR v Rade EÚ.


Otázka z 30. 10. 2015 bola zodpovedaná dňa 04. 12. 2015

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu splnomocnenec