Otázka:

Píše sa správne voľne predajný liek alebo voľnopredajný liek?

Heslá:

voľne predajný, voľnopredajný

Odpoveď:

 

 

Správne sú oba výrazy, t. j. spojenie voľne predajný, v ktorom má príslovka voľne význam „bez obmedzovania/obmedzenia“ (voľne predajný = na predaj/v predaji bez obmedzovania/obmedzenia), aj prídavné meno voľnopredajný s významom „ktorý je vo voľnom predaji“. V súvislosti s liekmi sa častejšie používa výraz voľnopredajný liek.


Otázka z 15. 11. 2015 bola zodpovedaná dňa 03. 12. 2015

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu voľne predajný