Otázka:

Pani učiteľka tvrdí, že v spojení jednotlivý členovia musí byť prídavné meno jednotlivý v jednotnom čísle, lebo má význam "vyskytujúci sa osobitne". Je to pravda?

Heslá:

jednotlivý, jednotliví členovia

Odpoveď:

 

 

V spojení jednotliví členovia sa musí zhodný prívlastok jednotliví zhodovať v rode čísle a páde s nadradeným vetným členom – podstatným menom členovia. Keďže slovo členovia je životné podstatné meno mužského rodu v nominatíve množného čísla, aj prídavné meno jednotlivý, ktoré sa skloňuje podľa vzoru pekný, musí zodpovedať nominatívu množného čísla životného mužského rodu, t. j. musí mať tvar jednotliví. Správne je spojenie jednotliví členovia, spojenie jednotlivý členovia s ypsilonom nezodpovedá slovenskej gramatike ani pravopisu.


Otázka z 27. 11. 2015 bola zodpovedaná dňa 03. 12. 2015

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu jednotlivý