Otázka:

Sú správne spojenia "na druhú stranu súhlasím..." a "budeme usilovať o zmier"?

Heslá:

na druhú stranu/na druhej strane, budeme usilovať o niečo/budeme sa usilovať o niečo

Odpoveď:

 

 

Výrazy na druhú stranu súhlasím... a budeme usilovať (o niečo) sú ovplyvnené češtinou a v slovenčine sa hodnotia ako neústrojné a nespisovné. Spisovnej slovenčine zodpovedajú spojenia na druhej strane súhlasím... a budeme sa usilovať o zmier.


Otázka z 19. 11. 2015 bola zodpovedaná dňa 03. 12. 2015

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu na druhú stranu/na druhej strane