Otázka:

V médiách často počúvam výrazy ako nesmieš to vzdať, on to vzdáva, musíš sa posnažiť, popýtame sa, navážať sa alebo ty sa nezdáš. Sú to spisovné výrazy?

Heslá:

nesmieš to vzdať, on to vzdáva, musíš sa posnažiť, popýtame sa, navážať sa, ty sa nezdáš

Odpoveď:

 

 

Z výrazov, na ktoré ste sa spytovali, tieto spojenia zodpovedajú spisovnej slovenčine a sú štylisticky neutrálne: nesmieš to vzdať (vzdať niečo znamená nepokračovať v zápase, prijať porážku), on to vzdáva, musíš sa posnažiť (t. j. musíš prejaviť viac snahy), popýtam sa (t. j. povypytujem sa).

Výraz navážať sa (do niekoho, do niečoho) s významom „často, vo zvýšenej miere poukazovať na nedostatky niekoho, niečoho, neprimerane kritizovať“ sa hodnotí ako hovorový expresívny. Zvraty ako ty sa nezdáš (ty na to nevyzeráš) a dáme to (dokážeme to) možno takisto hodnotiť ako hovorové expresívne výrazy, prípadne ako slangové.


Otázka z 19. 11. 2015 bola zodpovedaná dňa 03. 12. 2015

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu nesmieš to vzdať