Otázka:

V ekonómii sa začal používať nový termín startup/start-up/start up. Ako sa správne píše a skloňuje?

Heslá:

startup, start-up, start up, startupový, startupovo

Odpoveď:

 

Rozkolísanosť písania výrazu startup/start-up/start up v slovenčine súvisí s rozličnými spôsobmi písania toho výrazu v angličtine (a aj v iných preberajúcich jazykoch). Z hľadiska slovenského pravopisu Vám odporúčame uprednostňovať jednoslovnú podobu startup a od nej utvorené prídavné meno startupový, resp. príslovku startupovo. Podstatné meno startup sa svojím významom a zakončením zaraďuje medzi neživotné podstatné mená mužského rodu vzoru dub.


Otázka z 10. 09. 2015 bola zodpovedaná dňa 28. 10. 2015

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu startup