Otázka:

V slovenčine máme dvestovku. Máme teda aj radovú číslovku dvestý?

Heslá:

dvojstý, dvestý, dvestovka, dvojtisíci, dvojmiliónty

Odpoveď:

 

Radová číslovka s významom „majúci v poradí číslo dvesto“ má v slovenčine kodifikovanú podobu dvojstý podobne ako vyššie radové číslovky trojstý štvorstý, dvojtisíci, trojtisíci, štvortisíci, dvojmiliónty. Tieto tvary sa kodifikovali v čase, keď sa používali číselné výrazy ako dvojstovka, trojstovka, štvorstovka, dvojstovkár, štvorstovkár (napr. v atletike). Uvedené slová sa uvádzajú v Pravidlách slovenského pravopisu (2013) aj v Krátkom slovníku slovenského jazyka (2003) ako jediné správne tvary. V Slovníku súčasného slovenského jazyka (písm. a – g, 2006) sa už v rámci písmena d uvádzajú dvojtvary dvojstovka/dvestovka, dvojstovkár/dvestovkár, ale radová číslovka dvojstý sa aj podľa najnovšieho slovníka považuje za jedinú správnu podobu. Keď si dáte do vyhľadávača tvar dvestý, zobrazí sa Vám informácia: *dvestý ↗správ. dvojstý – teda upozornenie, že tvar dvestý je nesprávny, a odporúčanie, aby ste si vyhľadali slovo dvojstý. Jediný tvar sa uvádza aj pri radových číslovkách dvojtisíci a dvojmiliónty.


Otázka z 04. 04. 2015 bola zodpovedaná dňa 27. 10. 2015

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu dvojstý