Otázka:

Členovia šiitských milícií sa nazývajú správne Húsíovia alebo Húsíovci?

Heslá:

husi, hutu, Tutsi, Húsíovia, húsíovci

Odpoveď:

 

 

Na Vašu otázku Vám nemôžeme dať jednoznačnú odpoveď, lebo ste neuviedli dostatok informácií o danej problematike. Podľa niektorých zdrojov na internete ide o milície šiitského kmeňa Húsí, teda o Húsíov. Podľa toho by sme chápali časť al-Húsí v mene Abdul Malik al-Húsí ako prídomok vo význame z kmeňa Húsíov a pomenovanie Malikových súkmeňovcov ako etnika by malo mať podobu Húsíovia s veľkým začiatočným písmenom. Jeden člen etnika by sa volal Húsí podobne ako pri afrických kmeňoch nazvaných Hutuovia – jeden Hutu Tutsiovia – jeden Tutsi.

            V prípade, že by išlo o názov stúpencov Abdula Malika al-Húsího utvorený od jeho priezviska príponou -ovci (podobne ako Bernolák – bernolákovci, Štúr – štúrovci, Putin – putinovci), priezvisku Húsí by zodpovedala podoba húsíovci. Pomenovania  stúpencov a nasledovníkov sa nepovažujú za vlastné mená a píšu sa s malým začiatočným písmenom (porov. bratia Štúrovci, ale členovia Štúrovej družiny – štúrovci).


Otázka z 30. 03. 2015 bola zodpovedaná dňa 27. 10. 2015

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu husi