Otázka:

Ako mám napísať tieto radové číslovky: sto pätnásty alebo stopätnásty, tisíc dvanásty alebo tisícdvanásty?

Heslá:

stopätnásty, sto, tisíc, zložené radové číslovky, tisícdvanásty

Odpoveď:

             V zložených radových číslovkách od 101. vyššie majú stovky a tisícky nesklonnú podobu, a preto sa neoddeľujú (ani v základnom tvare, ani pri skloňovaní), napr. stoprvý (od stoprvého), stojedenásty (so stojedenástym), tisícdeväťstopäťdesiaty (v tisícdeväťstopäťdesiatom). V takýchto vyšších radových číslovkách píšeme oddelene iba jednotky, ak sa nepripájajú priamo k stovkám (stoprvý) ani k tisíckam (tisícôsmy), ale pripájajú sa k desiatkam, napríklad stodvadsiaty štvrtý (po stodvadsiatom štvrtom), tisícdeväťstoosemdesiaty deviaty (v tisícdeväťstoosemdesiatom deviatom). Oddeľujeme ich preto, lebo každá časť sa skloňuje osobitne.

Ak v zložených radových číslovkách pripájame k stovkám alebo tisíckam číslovky od 1 do 20, píšeme ich spolu, napr. stodeviaty, stodevätnásty, tisícdevätnásty, tisícdvadsiaty, tisíctristodvadsiaty, ale stodvadsiaty prvý, tisícosemstopäťdesiaty tretí a pod.

            Zložené radové číslovky, na ktoré ste sa spytovali, majú mať takúto podobu: stopätnásty, tisícdvanásty.


Otázka z 28. 03. 2015 bola zodpovedaná dňa 20. 10. 2015

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu stopätnásty