Otázka:

V Morfológii slovenského jazyka som našla radovú číslovku päťstodvadsiatyôsmy písanú ako jedno slovo. Znamená to, že číslovku dvadsiatydeviaty mám písať ako jedno slovo?

Heslá:

zložené radové číslovky, dvadsiaty deviaty

Odpoveď:

 

 

Pravidlá písania radových čísloviek sa od vydania Morfológie slovenského jazyka v roku 1966 trochu zmenili (spresnili) a odporúčame Vám pridržiavať sa Pravidiel slovenského pravopisu (2013, kapitola IV. Písanie slov osobitne a dovedna).  

            V zložených radových číslovkách od 21. po 29., od 31. po 39. atď. až po 99. (číslovky 30., 40., 50. atď. nie sú zložené) sa píšu desiatky a jednotky zvlášť, lebo každá časť sa skloňuje osobitne, napr. dvadsiaty deviaty pretekár, od dvadsiateho deviateho pretekára, s dvadsiatym deviatym pretekárom.


Otázka z 28. 03. 2015 bola zodpovedaná dňa 20. 10. 2015

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu zložené radové číslovky