Otázka:

Najmenší druh sokola žijúceho na našom území sa nazýva sokol kobec. Čo znamená slovo kobec? Má to niečo spoločné s kopcom?

Heslá:

sokol kobec

Odpoveď:

 

 

Etymológ PhDr. Ľubor Králik, CSc., z oddelenia dejín slovenčiny, onomastiky a etymológie JÚĽŠ SAV nám poskytol takéto vysvetlenie pôvodu slova kobec: „Slovo kobec ako označenie dravého vtáka (zool. sokol kobec, Falco columbarius) je starý domáci výraz, ktorý má paralely v takmer všetkých slovanských jazykoch. Slovo kobec je odvodené od rovnakého koreňa ako poľské kobuz (poľský názov sokola kobca) a staročeské koba (krkavec; havran). Ďalšie etymologické súvislosti koreňa kob- nie sú dostatočne jasné, s podstatným menom kopec (menší vrch) však uvedené názvy vtákov podľa všetkého nesúvisia.


Otázka z 29. 03. 2015 bola zodpovedaná dňa 20. 10. 2015

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu sokol kobec