Otázka:

Ako mám nazvať manželku brata starej mamy a čím je ona pre vnuka sestry svojho manžela?

Heslá:

strýko, teta, ujčiná, bratanec, sestrenec, zolvica, príbuzenská terminológia

Odpoveď:

 

 

V súčasnosti sa používa pomenovanie rodinných príslušníkov väčšinou vo veľmi zjednodušenej podobe. Okrem otca, matky, svokra, svokrystarých rodičov sa prakticky všetci členovia rodiny staršej generácie nazývajú zjednodušene ujo alebo strýko a ženy teta.

Tak aj manželku brata starej mamy možno nazvať teta alebo presnejšie prateta a vnuk sestry jej manžela je pre ňu synovec, resp. presnejšie prasynovec.

           V minulosti sa používalo pre každého člena rodiny osobitné pomenovanie, o čom si môžete prečítať v časopise Kultúra slova z roku 1971 v príspevku Milana Majtána O slovenskej príbuzenskej terminológii sprístupnenom v elektronickej verzii na stránke Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV http://www.juls.savba.sk/ediela/ks/1971/8/ks1971-8.lq.pdf. Niektoré z rodinných pomenovaní sa v slovníkoch slovenského jazyka na stránke slovniky.juls.savba.sk hodnotia dnes už ako zastarané (napr. zolvica – manželova sestra, ujčiná manželka matkinho brata, bratanec vo význame „bratov syn“ a sestrenec vo význame „sestrin syn“), iné sa uvádzajú v slovníkoch bez špeciálneho kvalifikátora ako spisovné výrazy a mnohé z nich sa v niektorých rodinách alebo v niektorých regiónoch dodnes používajú, ale nie v takom ucelenom systéme, ako ich môžete nájsť v odporúčanom článku.


Otázka z 22. 03. 2015 bola zodpovedaná dňa 20. 10. 2015

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 3 odpovedí k heslu strýko