Otázka:

Chcem dať dcére meno Marika. Je to samostatné meno alebo iba domácka podoba mena Mária?

Heslá:

Marika

Odpoveď:

 

 

V publikácii M. MajtánaM. Považaja Vyberte si meno pre svoje dieťa sa uvádza meno Marika samostatne, ale môžete si pri ňom prečítať, že ide o pôvodne maďarskú domácu podobu mena Mária. Meno Marika sa síce neuvádza v slovenských kalendároch, ale spracovalo sa do 3. zväzku Slovníka súčasného slovenského jazyka (2015, písm. m – n), ktorý nájdete na stránke Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV slovniky.juls.savba.sk. Meno Marika sa tu uvádza ako ženské rodné (krstné) meno prevzaté z maďarčiny. Pri hesle Mária sa uvádza meno Marika ako jedna z domáckych podôb mena Mária. Domácky ráz mena Marika sa však už prakticky nepociťuje a možno ho považovať za samostatné meno, ktoré má pôvod v mene Mária.

 


Otázka z 19. 03. 2015 bola zodpovedaná dňa 20. 10. 2015

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu Marika