Otázka:

Nášmu synčekovi chceme dať slovanské meno Boromir. Je táto podoba správna?

Heslá:

slovanské mená, Boromír, Drahomír, Ľubomír, Mojmír, Radimír, Radomír, Bolemír, Borimír, Bojimír, Dobroslav, Miloslav, Slavomír, Božislav, Horislav, Zvonimír

Odpoveď:

 

 

V publikácii Vyberte si meno pre svoje dieťa, ktorej autormi sú jazykovedci Milan Majtán a Matej Považaj, sa uvádzajú mená slovanského pôvodu Borimír Bojimír, obe utvorené na základe významu „bojujúci za mier“ alebo „mierny, umiernený v boji“, a meno Bojislav – „slávny v boji“.

Zložky dvoch významových častí zložených slovanských mien sa spájajú samohláskou i, napr. Božislav, Horislav, Radimír, Zvonimír, samohláskou e (Bolemír, Boleslav), samohláskou u (Bohumil), ale najčastejšie sa spájajú samohláskou o, napr. Dobroslav, Miloslav, Ľubomír, Slavomír, Radomír. Podobne ako pri dvoch podobách mena Radimír a Radomír možno pripustiť aj dve podoby mena Borimír Boromír. V slovanských zložených menách je druhá časť -mír (mier) pomerne častá, napr. Drahomír, Ľubomír, Mojmír, Radimír, Radomír, Bolemír, Borimír či Bojimír, a píše sa s dlhým í. Dlhé í má byť aj v podobe Boromír.


Otázka z 16. 03. 2015 bola zodpovedaná dňa 20. 10. 2015

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu slovanské mená