Otázka:

Ktoré spojenie je správne: viac ako reklamný textil; viac než reklamný textil alebo viac ako len reklamný textil?

Heslá:

viac ako, viac než, viac ako len

Odpoveď:

 Z jazykového hľadiska sú správne všetky tri spojenia, t. j. viac ako reklamný textil, viac než reklamný textil aj viac ako (resp. než) len reklamný textil. Pri uvádzaní porovnania pri druhom stupni prídavných mien alebo prísloviek – v tomto prípade pri príslovke viac – možno použiť tak spojku než, ako aj spojku ako. Časticou len v spojeniach viac ako len reklamný textil a viac než len reklamný textil sa ešte väčšmi zdôrazňuje odlišnosť výrobku od obyčajného reklamného textilu.


Otázka z 16. 03. 2015 bola zodpovedaná dňa 20. 10. 2015

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu viac ako