Otázka:

Je slovenským ekvivalentom od slova líbivý výraz páčivý? Alebo existujú ďalšie výrazy?

Heslá:

líbivý, páčivý, páčiaci sa, pekný, úhľadný, príťažlivý, vzhľadný, príjemný

Odpoveď:

 

 

 

 

Ako uvádzate vo svojom e-maile, slovenským ekvivalentom českého prídavného mena líbivý je páčivý. V rovnakom význame možno použiť i príčastie páčiaci sa alebo opisné vyjadrenie ktorý sa páči alebo oku lahodiaci, resp. niektoré zo synoným pekný, úhľadný, príťažlivý, vzhľadný (nie však v spojení vzhľadný vzhľad), príjemný. V slovenčine sa často používa (hlavne v športovej terminológii) aj prídavné meno ľúbivý, ktoré sa však v súčasnosti považuje za menej vhodné, pretože sloveso ľúbiť sa vo význame „páčiť sa“, z ktorého je utvorené, pociťuje ako štylisticky príznakové (aj keď v Krátkom slovníku slovenského jazyka sa takéto hodnotenie nenaznačuje).

 


Otázka z 07. 08. 2008 bola zodpovedaná dňa 11. 08. 2008

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu líbivý