Otázka:

Je slovenským ekvivalentom od slova líbivý výraz páčivý? Alebo existujú ďalšie výrazy?

Heslá:

líbivý, páčivý, páčiaci sa, pekný, úhľadný, príťažlivý, vzhľadný, príjemný

Odpoveď:

Slovenským ekvivalentom českého prídavného mena líbivý je výraz páčivý. V rovnakom význame možno použiť i príčastie páčiaci sa alebo opisné vyjadrenie ktorý sa páči alebo oku lahodiaci, resp. niektoré zo synoným pekný, úhľadný, príťažlivý, vzhľadný (nie však v spojení vzhľadný vzhľad), príjemný. V slovenčine sa pomerne často používa aj prídavné meno ľúbivý, napr. ľúbivá hra, ľúbivá melódia, ľúbivá prírodná scenéria. Toto prídavné meno však v istých kontextoch môže mať aj pejoratívny význam (pozri heslo ľúbivý v Slovníku súčasného slovenského jazyka H – L, 2011, na stránke www.slovnik.juls.savba.sk).  


Otázka z 07. 08. 2008 bola zodpovedaná dňa 11. 08. 2008

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu líbivý