Otázka:

V európskej monarchii sa kráľovská dcéra nazýva princezná a tá, ktorá má neskôr nastúpiť na trón, korunná princezná. Ako je to v cárstve?

Heslá:

cárovná, cárica, korunná cárovná, následníčka trónu

Odpoveď:

 

V slovníkoch slovenského jazyka nájdete podstatné mená cárovná aj cárica. Pri slove cárica sa v Slovníku súčasného slovenského jazyka (2006) uvádzajú významy 1. „vládkyňa al. panovníčka s cárskym titulom“, 2. „cárova žena“. Pri slove cárovná sa ako druhý uvádza význam „manželka alebo dcéra cára“ (podobne je to aj v ruštine, kde slovo царица [carica] má význam „panovníčka, vladárka, cárovná, cárica, cisárovná, kráľovná“ a slovo царевна [carevna] má význam „cárovná, cárova dcéra“). Cárovná alebo princezná, ktorá má neskôr nastúpiť na trón, sa v ruštine nazýva aj престолнаследница [prestolnaslednica], t. j. následníčka trónu. V slovenčine možno na pomenovanie dcéry cára, ktorá sa má stať cárovnou, použiť opisné pomenovanie následníčka trónu alebo korunná cárovná (podobne ako korunná princezná, korunný princ).


Otázka z 11. 03. 2015 bola zodpovedaná dňa 29. 09. 2015

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu cárovná