Otázka:

Ako je správne: príloha k zákonu alebo príloha zákona?

Heslá:

príloha zákona/k zákonu

Odpoveď:

 

Spojenia príloha k zákonu aj príloha zákona sú obe správne. Podľa našich zistení sa v spojeniach, kde je uvedené aj číslo prílohy, používa v právnických textoch častejšie predložkové spojenie (zrejme pre väčšiu prehľadnosť), napr. podľa časti V.8.b prílohy č. 3 k zákonu č. 447/2008 Z. z.


Otázka z 04. 03. 2015 bola zodpovedaná dňa 29. 09. 2015

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu príloha zákona/k zákonu