Otázka:

Som učiteľka, a keď som deťom vysvetľovala, že výraz dolupodpísaný je už zastarávajúci a v texte splnomocnenia zbytočný, ohradila sa matka jednej žiačky, právnička, že text splnomocnenia sa záväzne musí začínať formuláciou "Dolupodpísaný XY splnomocňujem..." Aký je Váš názor?

Heslá:

dolupodpísaný

Odpoveď:

 

 

Právnické texty sú špecifické tým, že sa v nich citujú a opisujú celé pasáže starších legislatívnych textov, čo vedie k petrifikácii niektorých výrazov a formulácií bez ohľadu na vývin spisovnej slovenčiny a súčasnú kodifikáciu. Nemôžeme však súhlasiť s tvrdením matky Vašej žiačky, že prvé slovo v splnomocnení (plnej moci) musí byť dolupodpísaný alebo dolupodpísaná. Tieto výrazy sa v súčasnosti už považujú za zastarané, resp. za zastarávajúce a aj splnomocnenie možno napísať rozličnými spôsobmi (teda aj bez výrazov dolupodpísaný/dolupodpísaná), o čom svedčia napríklad aj mnohé vzory splnomocnia a formuláre na plnú moc sprístupnené na internete. Dôležité je len to, aby sa v ňom uviedli všetky potrebné údaje. Pisateľ splnomocnenia sa väčšinou predstavuje ako splnomocniteľ a osoba, ktorej udeľuje plnú moc, ako splnomocnenec, niekedy sa namiesto výrazu dolupodpísaný používa iba výraz podpísaný a pod. Nevieme o jedinom prípade, že by splnomocnenie, ktoré neobsahuje prídavné meno dolupodpísaný, nebolo z tohto dôvodu akceptované úradmi.

 


Otázka z 10. 03. 2015 bola zodpovedaná dňa 29. 09. 2015

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu dolupodpísaný