Otázka:

V Poprade je mestská časť Veľká. Ako sa správne volá jej obyvateľ - Veličan či Velčan? Samotní obyvatelia si väčšinou vravia Veličania.

Heslá:

Veľká, Velčan, Veličan

Odpoveď:

delných  Od sídelných názvov, ktorých slovotvorný základ sa končí na spoluhlásku k, sa najčastejšie tvoria obyvateľské názvy príponou -an, pričom sa hrdelná spoluhláska palatalizuje na č, napr. Amerika – Američan, Afrika – Afričan, Fulianka – Fuliančan, Hladovka – Hladovčan, Hôrka – Hôrčan, Lehôtka – Lehôtčan, Marianka – Mariančan, Široké – Širočan. Podobne aj pomenovanie obyvateľa mestskej časti Veľká má spisovnú podobu Veľčan. Obyvateľský názov v podobe Veličan i zodpovedá miestnemu úzu, ktorý vychádzal z nárečovej podoby názvu Veliká, čiže je utvorený od základu Velik-. Keďže v súčasnosti má oficiálny názov popradskej mestskej časti spisovnú podobu Veľká, aj obyvateľský názov má mať podobu Veľčan.


Otázka z 05. 03. 2015 bola zodpovedaná dňa 29. 09. 2015

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu Veľká