Otázka:

Ako je správne: oslava ôsmich/ôsmych narodenín?

Heslá:

ôsmych narodenín, ôsmych/ôsmich

Odpoveď:

 

 

V spojení oslava ôsmych narodenín je tvar radovej číslovky ôsmy. Radové číslovky sa skloňujú ako prídavné mená podľa vzoru pekný. V genitíve množného čísla má radová číslovka ôsmy tvar ôsmych. Po dlhej slabike ôs- sa podľa pravidla o rytmickom krátení prípona -ých (porov. pekných) skracuje na -ych.

Na porovnanie základná číslovka osem sa skloňuje podľa vzoru päť a v genitíve má tvar ôsmich s mäkkým i, napríklad v spojení na narodeniny si pozval ôsmich kamarátov (správne je aj pozval osem kamarátov).


Otázka z 07. 03. 2015 bola zodpovedaná dňa 29. 09. 2015

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu ôsmych narodenín