Otázka:

Ak sa v medicíne používa podstatné meno infarkt ako odborný termín, znamená to, že sa za odborné výrazy považujú aj slovesá infarktovať a zinfarktovať? A je slovo zinfarktovať, ktoré som nenašiel v slovníkoch, vôbec spisovné?

Heslá:

infarkt, infarktovať, zinfarktovať

Odpoveď:

  Na rozdiel od podstatného mena infarkt, ktoré sa v Slovníku súčasného slovenského jazyka (2011) aj v Slovníku cudzích slov (2005) hodnotí ako odborný výraz z medicíny, sloveso infarktovať je spracované v Slovníku súčasného slovenského jazyka iba ako hovorový expresívny výraz s významom „dostávať sa, dostať sa do stavu pripomínajúceho postihnutie infarktom; nezvládať, nezvládnuť napätú, neočakávanú situáciu“. Pri slovese infarktovať sa uvádzajú príklady hovorových expresívnych vyjadrení ako infarktovať z nečakanej výhry; zápas, pri ktorom diváci infarktujú; Ty si generácia, ktorá bude infarktovať v tridsiatke.   

        Hoci je sloveso infarktovať obojvidové, čo znamená, že ním možno vyjadriť tak prebiehajúci dej (dostávať infarkt), ako aj ukončený dej (dostať infarkt), pri hesle infarktovať sa v Slovníku súčasného slovenského jazyka odkazuje aj na samostatný dokonavý tvar zinfarktovať, čo znamená, že sa počíta aj s lexikografickým spracovaním tohto tvaru (v rámci písmena z; zatiaľ vyšli 3 zväzky Slovníka súčasného slovenského jazyka, písmená a – g, h – l, m – n). Predpokladáme, že aj pri tvare zinfarktovať sa v príslušnom zväzku uvedie rovnaký lexikálny kvalifikátor, ktorý ho zaradí medzi hovorové expresívne výrazy. 

       Prvé tri zväzky Slovníka súčasného slovenského jazyka sú sprístupnené v elektronickej verzii na stránke JÚĽŠ SAV http://slovniky.juls.savba.sk.

  


Otázka z 06. 03. 2015 bola zodpovedaná dňa 29. 09. 2015

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu infarkt