Otázka:

Zaujímalo by ma, ako vznikol frazeologizmus Som z toho jeleň!

Heslá:

pôvod frazeologizmov, som z toho jeleň

Odpoveď:

 

 

Podobné frazeologizmy ako Som z toho jeleň! sa zaznamenávajú pri kľúčových slovách v slovníkoch slovenského jazyka aj v slovníkoch frazeologizmov. V oboch prípadoch sa však pri frazeologizmoch uvádza väčšinou iba ich význam, resp. vo frazeologických slovníkoch sa triedia podľa tematických oblastí, situácií, ktoré vystihujú, a pod. Etymológia väčšiny frazeologizmov je už dnes zastretá, mnohé súvisia s ľudovou slovesnosťou a zvykmi alebo sa k nám dostali z iných jazykov. Konkrétne okolo frazeologizmu Som z toho jeleň! v českej podobe (To) jsem z toho jelen! sa veľa diskutovalo v tridsiatych rokoch minulého storočia na stránkach českého jazykovedného časopisu Naše řeč bez toho, že by sa dospelo k nejakému jednoznačnému vysvetleniu jeho etymológie. O diskusii si môžete prečítať v stručnosti v článku Michala Novotného zo seriálu Zákulisí mysliveckých slov na stránke časopisu Myslivost http://www.myslivost.cz/Casopis-Myslivost/Myslivecke-zabavy/2006/Myslivecke-zabavy-03---2006/Zakulisi-mysliveckych-slov a na internete si môžete vyhľadať aj príslušné čísla časopisu Naše řeč.

Etymológia niektorých frazeologických spojení, ktorú možno doložiť historickými faktami alebo literárnymi súvislosťami, sa uvádza v publikácii jazykovedkyne Jany Skladanej Slová z hlbín dávnych vekov (Bratislava 1999). Osvetľuje sa v nej vznik frazeologizmov ako jablko sváru, dať na sekeru, mať na rováši, hádzať perly sviniam, panický strach, psí tridsiatok či stratiť hlavu.


Otázka z 20. 02. 2015 bola zodpovedaná dňa 29. 09. 2015

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu pôvod frazeologizmov