Otázka:

Kedysi nás v škole učili, že v oslovení sa píše výkričník. Dnes to už neplatí?

Heslá:

oslovenie v liste, výkričník

Odpoveď:

 

 

Ak máte na mysli oslovenie v liste, kedysi sa za ním naozaj písal výkričník, napríklad:

Milá mamička!

Ďakujem Ti za balík...

V súčasnosti sa už za oslovením nepíše výkričník, ale čiarka. V druhom riadku sa potom pokračuje s malým začiatočným písmenom, t. j.:

Milá mamička,

ďakujem Ti za balík... alebo

Vážení páni,

na základe telefonického dohovoru Vám posielame ponuku na...

V oficiálnej korešpondencii sa tradične začína list oslovením. V neoficiálnej korešpondencii (keď píšeme rodine, priateľom) sa používa oslovenie alebo kombinácia pozdravu s oslovením, napríklad Ahoj, Janko, za ktorou sa takisto nepíše výkričník, ale čiarka. Výkričník Vám neodporúčame písať ani za pozdravom Dobrý deň, ak ho použijete v úvode listu namiesto oslovenia. Odporúčame Vám postupovať podobne ako pri oslovení, t. j. napísať za pozdravom čiarku a v ďalšom riadku pokračovať s malým začiatočným písmenom, napríklad:

 Dobrý deň,

prosím o informáciu...

S výkričníkom sa píšu pozdravy na konci listu typu Lovu zdar!, Športu zdar! a pod.


Otázka z 03. 04. 2015 bola zodpovedaná dňa 29. 09. 2015

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 3 odpovedí k heslu oslovenie v liste