Otázka:

V našej firme sa používa výraz talent management. Ako ho máme skloňovať? Máme ho prepisovať na talent manažment?

Heslá:

talentový manažment, talent management

Odpoveď:

 

 

Anglický výraz talent management Vám odporúčame prekladať do slovenčiny ako talentový manažment. Takáto podoba zodpovedá spisovnej slovenčine, keďže ide o určovací sklad, kde sa význam slova manažment rozvíja prídavným menom talentový vo funkcii zhodné prívlastku. Spojenie talentový manažment sa v slovenskej jazykovej praxi používa v súvislosti s verbovaním a motivovaním personálu, s rozvíjaním jeho schopností a udržiavaním perspektívnych zamestnancov, čo predpokladá rozpoznanie aktuálnych a potenciálnych individuálnych schopností a kvalít zamestnancov užitočných pre organizáciu a priradenie správnych zamestnancov na správne pozície. Talentový manažment takto umožní firme ušetriť peniaze, vytvoriť pridanú hodnotu a zvýšiť konkurencieschopnosť.


Otázka z 10. 02. 2015 bola zodpovedaná dňa 29. 09. 2015

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu talentový manažment