Otázka:

V slovníkoch som nenašla slovo podtéma. Je spisovné?

Heslá:

podtéma

Odpoveď:

 

 

Podstatné meno podtéma je správne utvorené a používa sa v jazykovej praxi. Hoci zatiaľ nie je spracované v slovenských  lexikografických príručkách (na rozdiel od frekventovanejšieho slova podkapitola), hodnotíme slovo podtéma ako spisovný, štylisticky neutrálny výraz.


Otázka z 03. 03. 2015 bola zodpovedaná dňa 29. 09. 2015

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu podtéma