Otázka:

Potreboval by som vyjadriť vzťah k týmto ostrovom s viacslovnými názvami: Svätý Peter a Miquelon, Ostrovy Turks a Caicos, Ostrovy Wallis a Futuna, Ostrov Mann, Pitcaironove ostrovy, Kokosové ostrovy, Cookove ostrovy.

Heslá:

Saint Pierre a Miquelon, Turks a Caicos, Wallis a Futuna, Ostrov Mann, Pitcaironove ostrovy, Kokosové ostrovy, Cookove ostrovy

Odpoveď:

 

 

Názov ostrova Saint Pierre a Miquelon má takúto štandardizovanú podobu (nie Svätý Peter a Miquelon). V štandardizovanej podobe názvu Turks a Caicos nie je slovo ostrovy a takisto je to pri štandardizovanej podobe Wallis a Futuna. Vzťah k štátom, územiam a ostrovom s viacslovným názvom možno vyjadrovať genitívnymi prívlastkami ako Ostrova Mann, Pitcaironových ostrovov, Kokosových ostrovov, Cookových ostrovov, Saint Pierra a Miquelonu, Turksu a Caicosu, Wallisu a Futuny. Pri väčšine dvojslovných názvov však možno vzťah vyjadrovať aj prídavnými menami ako mannský, saintpierrsky a miquelonský, turkský a caicoský, walliský a futunský, resp. aj zloženými tvarmi prídavných mien ako saintpierrsko-miquelonský, turksko-caicoský, wallisko-futunský.

 

Aktuálne podoby štandardizovaných názvov štátov nájdete na stránke Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky http://www.skgeodesy.sk/sk/ugkk/geodezia-kartografia/standardizacia-geografickeho-nazvoslovia/nazvy-statov/.

 


Otázka z 10. 02. 2015 bola zodpovedaná dňa 29. 09. 2015

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu Saint Pierre a Miquelon