Otázka:

Ako utvorím vzťahové prídavné mená od názvov ostrovov Svätý Bartolomej, Svätý Martin a Réunion?

Heslá:

Svätý Bartolomej, Svätý Martin, Réunion, svätobartolomejský, svätomartinský, réunionský

Odpoveď:

Vzťahové prídavné mená majú tvar svätobartolomejský, svätomartinský a réunionský.


Otázka z 10. 02. 2015 bola zodpovedaná dňa 29. 09. 2015

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu Svätý Bartolomej