Otázka:

Ako sa píšu slová svätý a najsvätejší? Sú to prídavné mená, takže podľa mňa sa píšu s malým začiatočným písmenom, napr. Kostol najsvätejšej trojice.

Heslá:

Kostol Svätej/Najsvätejšej Trojice, svätý, najsvätejší, Svätá Trojica

Odpoveď:

 

 

Máte pravdu, že prídavné mená svätý najsvätejší sa píšu obyčajne s malým začiatočným písmenom, napr. svätý Peter, naše najsvätejšie poslanie. V niektorých pomenovaniach z náboženskej terminológie sa však tieto prídavné mená píšu s veľkým začiatočným písmenom, napr. Svätý Otec (pápež), Svätá stolica, Duch Svätý, ako aj Svätá Trojica či Najsvätejšia Trojica (porov. heslo trojica v Krátkom slovníku slovenského jazyka na stránke Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV slovniky.juls.savba.sk). Slovenskému pravopisu zodpovedá grafická podoba názvu Kostol Najsvätejšej Trojice.


Otázka z 29. 01. 2015 bola zodpovedaná dňa 29. 09. 2015

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu Kostol Svätej/Najsvätejšej Trojice