Otázka:

Aký pôvod má meno Laurentus?

Heslá:

Laurentus, laurus, Laurenc, Vavrinec, Laurencius

Odpoveď:

Pri rodnom mene Laurentus môže ísť o jednu z podôb pôvodne latinského rodného mena Laurentius vo význame „pochádzajúci z mesta Laurentum (dnes Lorento)“, ktorého názov vznikol zo slova laurus „vavrín“, prenesene „víťazstvo“. Staršie podoby mena Laurentius Laurencius, Laurent a v slovenčine má toto meno ekvivalenty Laurenc alebo Vavrinec. 

 


Otázka z 05. 04. 2008 bola zodpovedaná dňa 09. 04. 2008

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu Laurentus