Otázka:

Ak chcem povedať, že sa niekto odsťahoval, poviem, že "odišiel z domu" alebo "odišiel z domova"?

Heslá:

dom, domov, odišiel z domu/domova

Odpoveď:

 

 

Vo význame „miesto, kde človek býva, kde je doma“ sú slová domovdom synonymá (porov. 1. význam podstatného mena domov a 3. význam podstatného mena dom v Krátkom slovníku slovenského jazyka, 2003, ktorý nájdete aj v elektronickej verzii na stránke Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV slovniky.juls.savba.sk). Skutočnosť, že niekto zmenil bydlisko, odsťahoval sa od rodiny a pod., môžeme vyjadriť spojením odišiel z domova aj odišiel z domu.


Otázka z 26. 01. 2015 bola zodpovedaná dňa 29. 09. 2015

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu dom