Otázka:

Je správne spojenie sekundárny škodcovia viniča?

Heslá:

škodca, škodce, škodcovia

Odpoveď:

 

 

Spojenie sekundárny škodcovia viniča nezodpovedá slovenskej gramatike ani pravopisu. Prídavné meno sekundárny, ktoré sa skloňuje podľa vzoru pekný, má v nominatíve množného čísla pri životnom podstatnom mene mužského rodu príponu -í/-i, t. j. správne je spojenie sekundárni škodcovia viniča. Keďže na pomenovanie škodlivých živočíchov alebo rastlín sa v súčasnosti bežne používa aj neživotné podstatné meno mužského rodu škodce (vzor stroj), správne by bolo aj spojenie sekundárne škodce viniča.


Otázka z 10. 02. 2015 bola zodpovedaná dňa 29. 09. 2015

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu škodca