Otázka:

Ako je správne: hnietime alebo hnetieme?

Heslá:

hniesť, hnietiť, hnetieme, hnietime

Odpoveď:

 

 

Spisovnej slovenčine zodpovedá iba sloveso hniesť a jeho tvary hnetiem, hnetieš, hnetie, hnetieme, hnetiete, hnetú, o čom sa môžete presvedčiť aj v elektronických verziách slovníkov slovenského jazyka sprístupnených na stránke Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV slovniky.juls.savba.sk. Sloveso hnietiť, ktorému by zodpovedal tvar 1. osoby množného čísla hnietime, sa v slovníkoch neuvádza, nájdete v nich iba sloveso miesiť (miesime).


Otázka z 27. 01. 2015 bola zodpovedaná dňa 21. 09. 2015

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu hniesť