Otázka:

V novinách občas čítam, že niekam tečie plyn alebo tečú peniaze alebo že zateká studený vzduch. Ako je to možné?

Heslá:

tečie, zateká, priteká, tiecť, zatekať

Odpoveď:

 

 

Spojenia plyn tečie či studený vzduch zateká zo severu sa používajú najmä vo fyzike či v meteorológii. Podľa fyzikov totiž patria látky plynného skupenstva – plyny – spolu s kvapalinami do skupiny tekutín. Podrobnejšie vysvetlenie svojej otázky musíte hľadať vo fyzike.

V komunikácii sa používajú bežne aj obrazné vyjadrenia. Sloveso tiecť sa napríklad v niektorých metaforických vyjadreniach používa vo význame „prúdiť, plynúť“, napr. slová mu tečú z úst ako med alebo čas tečie, resp. vo význame „presúvať sa vo veľkom“, napr. kam tečú peniaze v kultúre? alebo z Moskvy do Kyjeva už tečú peniaze.


Otázka z 18. 01. 2015 bola zodpovedaná dňa 21. 09. 2015

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu tečie