Otázka:

Ako mám dcérke vysvetliť, kedy sa píše po l mäkké i a kedy y? Týka sa to najmä slov ako bylina, pomaličky, slimák, blízko, ligotať, blikať, stolička, slivka, klinec a list.

Heslá:

bylina, pomaličky, slimák, blízko, ligotať, blikať, stolička, slivka, Klinec, list, písanie i/y po l

Odpoveď:

 Slovo bylina sa správne vyslovuje [biľina], čiže je v ňom mäkká spoluhláska ľ, ktorá sa v tomto slove píše bez mäkčeňa, lebo po nej nasleduje samohláska i (spomeňte si na výslovnosť a písanie hláskových skupín di, ti, ni, li, de, te, ne, le).  Po mäkkej spoluhláske ľ sa nemôže písať tvrdé y.

Podobne je to v slovách ako pomaličky, slimák, bzko, ligotať, blikať, stolička, slivka, klinec list. Aj v nich je mäkká spoluhláska ľ, ktorá sa však podľa pravidiel slovenského pravopisu zapisuje bez mäkčeňa, keď po nej nasleduje samohláska i (í). Vo všetkých týchto slovách sa správne vyslovuje mäkká spoluhláska ľ, takže deti, ktoré ovládajú spisovnú výslovnosť, sa ľahšie orientujú v pravopise.

Nie všade na Slovensku sa vyslovujú hláskové skupiny de, te, ne, le, di, ti, ni, li dostatočne mäkko, ale pravidlá pravopisu platia na celom Slovensku rovnako. Aby si žiaci lepšie osvojili písanie i/y po l, väčšinou sa učia takzvané „vybrané slová po l“, v ktorých sa píše y. Sú to predovšetkým tieto slová: lyko, lysý, lyže, lyžica, blýskať sa, mlyn, plyn, plyš, plytký, vzlykať, vplyv, pomaly, splývať, zlyhať, plytvať, blyšťať, plynúť, lýtko, lýra, lýceum, lynčovať a slová od nich odvodené.

V slovenčine máme aj cudzie slová, v ktorých je tvrdá spoluhláska l (vyslovuje sa tvrdo), ale píše sa po nej mäkké i, napríklad liter, likér, liga, lifting, libreto, policajt či lokalita.

 


Otázka z 21. 01. 2015 bola zodpovedaná dňa 21. 09. 2015

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu bylina