Otázka:

Používa sa v slovenčine slovo pisk s mäkkým i?

Heslá:

pisk

Odpoveď:

 

 

Podstatným menom pisk sa v slovenčine expresívne pomenúva pískanie, piskot, o čom sa môžete presvedčiť aj v elektronických verziách slovníkov slovenského jazyka sprístupnených na stránke Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV slovniky.juls.savba.sk.


Otázka z 20. 01. 2015 bola zodpovedaná dňa 21. 09. 2015

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu pisk