Otázka:

Je spisovný výraz prehlúpiť?

Heslá:

prohloupit, neprohloupit, prehlúpiť, neprehlúpiť

Odpoveď:

 

 

„Poslovenčená“ podoba českého slovesa prohloupit prehlúpiť – sa v slovenčine hodnotí ako subštandardný výraz. Situácia, ktorá sa v češtine vyjadruje slovom prohloupit, v slovenčine sa zvyčajne vyjadruje spojeniami ako urobiť hlúposť, urobiť chybu, doplatiť na niečo, prerátať sa, frazeologicky aj popáliť sa. Záporovú podobu neprohloupí možno do slovenčiny preložiť ako neurobí hlúposť/chybu/zle, neoľutuje, nebude ľutovať.


Otázka z 16. 01. 2015 bola zodpovedaná dňa 21. 09. 2015

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu prohloupit