Otázka:

Aký ekvivalent má v slovenčine slovo lakýrnický?

Heslá:

lakýrnický, lakovačský, lakovačské práce

Odpoveď:

České prídavné meno lakýrnický má v slovenčine ekvivalent lakovačský – lakovačské práce.


Otázka z 02. 04. 2008 bola zodpovedaná dňa 03. 04. 2008

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu lakýrnický