Otázka:

Je správna veta "V recitovaní doteraz Peter nenašiel sebelepšieho konkurenta"?

Heslá:

sebelepší, sebesilnejší, sebemocnejší

Odpoveď:

 

 

Prídavnými menami sebelepší, sebesilnější či sebemocnější sa v češtine vyjadruje superlatív. V slovenčine sa používajú podľa kontextu spisovné ekvivalenty (ten) najlepší alebo čo ako dobrý, napr. ani ten najlepší lektor ťa nenaučí cudzí jazyk za týždeň alebo aj keby si bol čo ako dobrý, tam by si sa nedostal, a (ten) najsilnejší/najmocnejší alebo čo ako silný/mocný, napríklad v pretláčaní rúk by Jozefa neprekonal ani ten najmocnejší chlap alebo môžeš byť čo ako silný, nakoniec sa unavíš. Výrazy sebelepší, sebesilnejší sebemocnejší sa v slovenčine hodnotia ako subštandardné, teda nespisovné. Vo vete v recitovaní doteraz Peter nenašiel sebelepšieho konkurenta je tvar prídavného mena sebelepší použitý vyslovene nevhodne, takže veta nedostane zmysel, ani keď v nej nahradíme slovo sebelepšieho spisovným ekvivalentom. Veta by zrejme mala znieť v recitovaní doteraz Peter nenašiel nijakého konkurenta alebo v recitovaní doteraz Peter nenašiel vážnejšieho konkurenta.


Otázka z 16. 01. 2015 bola zodpovedaná dňa 21. 09. 2015

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu sebelepší