Otázka:

Môžem zapísať číslovku šiestykrát číslom a slovom krát?

Heslá:

šiestykrát, 6.-krát, 6. raz

Odpoveď:

 

 

Zápis radovej násobnej číslovky číslom a slovom v podobe 6.-krát je neštandardný. Odporúčame Vám uprednostňovať slovné vyjadrenie šiestykrát alebo vyjadrenie číslom a slovom raz, teda 6. raz.   


Otázka z 11. 01. 2015 bola zodpovedaná dňa 14. 09. 2015

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu šiestykrát